รับสมัครพนักงาน

เกณฑ์การคัดเลือก รับสมัครพนักงาน มีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงความสำเร็จของบริษัท ล้วนมาจากพนักงานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังซึ่งทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าการที่บริษัทจะเติบโตได้นั้นต้องมีคนที่มีความสามารถหรือพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท หากอยากได้พนักงานคุณภาพ แต่ไม่รู้จะหาอย่างไรนั้น ในบทความจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการ รับสมัครพนักงาน ว่ามีอะไรบ้าง 

รับสมัครพนักงาน มีเกณฑ์คัดเลือกเป็นอย่างไร 

พนักงานคือคนที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผู้บริหารเพราะพวกเขาต่างก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในทุกงาน อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัท แน่นอนว่าทุก ๆ บริษัทต้องการพนักงานที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะรวมถึงความเชี่ยวชาญในตำแหน่งการงานของตน การ รับสมัครพนักงาน มีหลักการในการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพได้ดังนี้ 

  • ความรู้เป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจ ซึ่งความรู้ที่จะกล่าวถึงเป็นความรู้เกี่ยวกับสายงานหรือเป็นตำแหน่งที่สมัคร โดยพิจารณาว่ามีความรู้ความชำนาญมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ต้องเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไม่ใช่แค่ความรู้เชิงทฤษฎีอย่างเดียว อาจจะทดสอบโดยเข้ามาทดลองงานกับทางบริษัทหรืออาจทำแบบทดสอบได้ 
  • ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร ประสบการณ์จะเป็นอีกเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน หากผู้สมัครคนใดมีประสบการณ์และไหวพริบดีจะมีโอกาสได้งานมากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลย เพราะผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมาสอนงานตั้งแต่เริ่ม ดังนั้นประสบการณ์จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญสำหรับการ รับสมัครพนักงาน 
  • ผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ย นี่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการสนใจ เพราะผลการศึกษาจะเท่ากับระดับความรู้เบื้องต้นว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมแค่ไหน เกรดเฉลี่ยที่เหมาะสมต้องมากกว่า 2.5 หากน้อยกว่านี้ บริษัทจะพิจารณาความสามารถด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  • สถานที่รับปริญญา แต่ละสถาบันมีชื่อเสียงต่างกัน ผู้ประกอบการจะใช้สิ่งนี้เพื่อตัดสินใจว่าสถาบันใดที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและเหมาะกับตำแหน่งของงานที่สมัคร ก่อนสัมภาษณ์ผู้สมัคร ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนละเอียดก่อนว่าผู้สมัครนั้นได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันจริงหรือไม่ 
  • ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการตัดสินใจรับคนเข้าทำงาน หากไม่มีคุณสมบัติที่กล่าวมา ผู้สมัครจะหมดสิทธิได้งานทันที 
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ หากผู้สมัครมีบุคลิกภาพปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น งานก็จะก้าวหน้า ไม่มีปัญหาระหว่างงาน เป็นที่ยอมรับของทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ประกอบการ 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาในบทความนี้ เราทราบได้ว่าเกณฑ์การ รับสมัครพนักงาน มีการคัดเลือกอย่างไรบ้าง โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหลายข้อ การมีพนักงานที่ดีจะช่วยให้บริษัทเติบโตและมีชื่อเสียงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อผู้ประกอบการและพนักงาน